2009.03.24  MUSZKIETEROWIE LIDEREM SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Grupa Muszkieterów otrzymała tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności - Dobra Firma 2008. Kapituła programu doceniła zaangażowanie Muszkieterów w działania na rzecz lokalnych społeczności.

  Ogólnopolski Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności - Dobra Firma upowszechnia, w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach, zasady Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego. Jego organizatorem jest Forum Biznesu i Gazeta Prawna. Patronat objął Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

  Program ten ma na celu wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR (Corporate Social Responsibility). Redakcja Forum Biznesu wytypowała instytucje spełniające zasadnicze kryteria koncepcji CSR. Podstawowe kryteria wyboru obejmowały m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

  W zeszłym roku Grupa za pośrednictwem i dzięki supermarketom Intermarché i Bricomarché przeprowadziła 4 ogólnopolskie akcje: Place Zabaw Muszkieterów, Muszkieterowie dla Polek, Zbieramy Krew dla Polski oraz Konwój Muszkieterów.

  Wraz z tytułem Grupa otrzymała licencję oraz znak graficzny z prawem do umieszczania na dokumentach, produktach i w materiałach reklamowych.


  Informacje o Grupie Muszkieterów w Polsce

  Grupa Muszkieterów to zrzeszenie niezależnych polskich przedsiębiorców, zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu "dom i ogród" Bricomarché. Pod względem obrotów jest to największa grupa franczyzowa w Polsce. Kupcy, którzy są jej członkami, realizują koncepcję "przyjaznego sklepu", oferującego niskie ceny i będącego blisko lokalnych społeczności.

  Każdy franczyzobiorca, zwany Muszkieterem pełniąc funkcję w strukturach centralnych, może stać się także udziałowcem Spółki Cywilnej Muszkieterów, której własnością są wszystkie struktury operacyjne firmy. System ten pozwala Muszkieterom na kształtowanie polityki całej Grupy i sprzyja budowaniu silnych więzi, gwarantujących rozwój i stabilność.